digitálna tlačiareň

KOPÍROVANIE, SKENOVANIE, TLAČ, DIGITALIZÁCIA VÝKRESOVEJ DOKUMENTÁCIE A MÁP, Brožúry, vizitky, fotografie, plagáty, manuály, letáky, vstupenky, samolepky, obrazy, kalendáre ...

+421 41 700 32 22

SKENOVANIE / DIGITALIZÁCIA VÝKRESOVEJ DOKUMENTÁCIE

VEĽKOFORMÁTOVÝM MAPOVÝM FOTO SKENEROM S TECHNOLÓGIOU CMOS /najvyššie požiadavky na kvalitu, precízne podanie poltónov a farieb/ do TIF, PDF, JPEG.

VÝKRESY POTOM MÔŽETE ZASIELAŤ MAILOM, UKLADAŤ NA CD, NAČÍTAŤ VO SVOJOM PROGRAME…ĎALEJ ICH SPRACOVAŤ…

FAREBNÉ
8,-/m2
ČIERNO – BIELE4,-/m2

ceny v EUR vrátane 20% DPH

KVALITA SKENU ZODPOVEDÁ POŽIADAVKÁM AJ PRE NÁROČNÉ GRAFICKÉ REPRODUKCIE MÁP, UMELECKÝCH GRAFÍK, FINEART PLAGÁTOV. ORIGINÁL MUSÍ BYŤ NEZVIAZANÝ, OBDĹŽNIKOVÉHO FORMÁTU, CELISTVÝ, BEZ SPINIEK.