digitálna tlačiareň

KOPÍROVANIE, SKENOVANIE, TLAČ, DIGITALIZÁCIA VÝKRESOVEJ DOKUMENTÁCIE A MÁP, Brožúry, vizitky, fotografie, plagáty, manuály, letáky, vstupenky, samolepky, obrazy, kalendáre ...

+421 41 700 32 22

tlač v prémiovej kvalite, najnovšou generáciou HP LATEX , vysokým rozlíšením, presná farebnosť, certifikát GreenGuard o zdravotnej nezávadnosti – vhodné do škôl a zdravotníckych zariadení, žiaden zápach

PLAGÁTY A2 420 x 594 mm

papier1 ks2 ks6 ks 10 ks 25 ks50 ks
135g premium blueback5,507,-18,-28,-53,-102,-
220g photo realistic

PLAGÁTY A1 594 x 841 mm

papier1 ks2 ks4 ks10 ks25 ks
135g premium blueback 7,-14,-27,-57,-128,-
220g photo realistic 8,15,-29,-60,-136,-

PLAGÁTY B1 707 x 1000 mm

papier1 ks2 ks5 ks
135g premium blueback 14,-27,-49,-
220g photo realistic 15,-29,-53,-

PLAGÁTY A0 841 x 1189 mm

papier1 ks2 ks5 ks
135g premium blueback 14,-27,-59,-
220g photo realistic 15,-29,64,-

ceny v EUR vrátane 20% DPH

tlač laser digital v kategórii PRO, presná farebnosť

PLAGÁTY A3 297 x 420 mm

papier25 ks50 ks100 ks250 ks500 ks
130g digital lesk15,-29,-42,-70,-115,-
130g digital silk15,-29,-42,-70,-115,-
200g digital silk17,-31,-45,-75,-125,-

ceny v EUR vrátane 20% DPH