digitálna tlačiareň

KOPÍROVANIE, SKENOVANIE, TLAČ, DIGITALIZÁCIA VÝKRESOVEJ DOKUMENTÁCIE A MÁP, Brožúry, vizitky, fotografie, plagáty, manuály, letáky, vstupenky, samolepky, obrazy, kalendáre ...

+421 41 700 32 22

Certifikát farebnosti ISO 12647-7:2013 od českej Grafie, tlač v kategórii PRO

LETÁKY A6 105 mm x 148 mm

Papier50 ks250 ks500 ks1000 ks2000 ks
130g krieda lesk, jednostr.7.-24.-32.-46.-69,50
200g krieda lesk, jednostr. 10.-26.-36,-55,-84,-
130g krieda lesk, obojstr. 13.-30.-42,-61,-97,-
200g krieda lesk, obojstr. 14.-32.-47,-68,-105,-

LETÁKY A5 148 mm x 210 mm

Papier50 ks250 ks500 ks1000 ks2000 ks
130g krieda lesk, jednostr.13.-33.-47.-71.-106,-
200g krieda lesk, jednostr.
130g krieda lesk, obojstr.

ceny v EUR vrátane 20% DPH