digitálna tlačiareň

KOPÍROVANIE, SKENOVANIE, TLAČ, DIGITALIZÁCIA VÝKRESOVEJ DOKUMENTÁCIE A MÁP, Brožúry, vizitky, fotografie, plagáty, manuály, letáky, vstupenky, samolepky, obrazy, kalendáre ...

+421 41 700 32 22

FOTKY MALÉ FORMÁTY – LESK

VYSOKOKVALITNÁ DIGITÁLNA TLAČ PRODUKČNÝM ZARIADENÍM, PRESNÁ FAREBNOSŤ S CERTIFIKÁTOM ISO 12647-7, VEĽMI VYSOKÉ ROZLÍŠENIE, FAREBNÁ STÁLOSŤ, PRESNÝ OREZ NA FORMÁT. FOTOGRAFIE MAJÚ OKRAJOVÉ ČASTI OSOVO ODSTRIHNUTÉ. SÚBORY MUSIA BYŤ LEN V KLASICKOM POMERE STRÁN – PANORÁMY ALEBO ŠTVORCOVÉ NEVIEME AUTOMATICKY SPRACOVAŤ.

VYHOTOVUJE SA LEN CELÁ ZLOŽKA / ADRESÁR ALEBO ZASLANÝ ZIP BALÍK, KAŽDÝ SÚBOR MUSÍ BYŤ ORIENTOVANÝ NA LEŽATO A VYTLAČENÝ JE 1X.

FOTOGRAFIE 9×13 cm

počet súborov / fotografiícena
do 9 ks1,-
do 27 ks2,70
do 45 ks4,50
do 72 ks7,20
do 99 ks9,90

ceny v EUR vrátane 20% DPH

FOTOGRAFIE 10×15 cm

počet súborov / fotografií cena
do 8 ks1,-
do 24 ks2,70
do 40 ks4,50
do 72 ks8,10
do 88 ks9,90

ceny v EUR vrátane 20% DPH

FOTOGRAFIE 13×18 cm

FOTOGRAFIE 20×30 cm

FOTOGRAFIE 30×40 cm bez orezu

počet súborov / fotografií cena
1 ks1,-

ceny v EUR vrátane 20% DPH