plne   digitálne   veľkoplošné  kópie výkresovej    dokumentácie,   máp, schém,        plagátov,       obrazov. Zväčšovanie /  zmenšovanie z A4 na A0 a opačne.                             
Od    formátov    A4   -   až     A0+, čiernobiele, a FAREBNÉ.                 
Výkresy  budú  znova   ako  nové !

scanovanie                   výkresovej dokumentácie,      máp,       schém, plagátov,       obrazov       a     pod.
Od    formátov    A4   -   až     A0+, čiernobiele, a FAREBNÉ.                
Snímanie fotografií  a diapozitívov, zväčšovanie     až     2 200%    na špičkovom DTP scanneri.                

zbavte   sa    starej   papierovej   a nekvalitnej                     výkresovej dokumentácie,  ktorá  zaberá  veľa miesta  a  uložte  si   ju  na  optické médium   do   poličky    pri   Vašom počítači.   Váš   rozmerný   výkres doručíme  elektronickou  cestou na počkanie Vášmu zákazníkovi.        
Od    formátov    A4   -   až   A0+, čiernobiele a FAREBNÉ.                


KOMPLEXNÝ  CENNÍK  SLUŽIEB
(formát PDF: 1,34MB)


Poskytujeme drivers (ovládače).

tlač    výkresovej     dokumentácie, máp,  schém,   plagátov,  obrazov, fotografií,     prospektov,     vizitiek, grafických     náhľadov,    a    pod.
Od    formátov    A4   -   až     A0+, čiernobiele, a FAREBNÉ.                
Nemusíte  strácať  čas čakaním na tlač  na  Vašom   pomalom   plotri a pohodlne    tvorte   Váš   výkres  o jeden   deň   dlhšie,  my  Vám  celý projekt    vytlačíme    na   počkanie. Všetky    výkresy    budú    presné originály  v  špičkovej  kvalite  a za menšiu  cenu  ako  sú  náklady  na tlač Vášho plotra.